Publikacje

1Anna Hrycaj: "Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości oraz oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego złożonych przed 1 stycznia 2016r."

Cały artykuł pobierz tutaj

2Anna Hrycaj: "Oddłużenie upadłego konsumenta a brak zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym", MoP 2/2016
3Anna Hrycaj: "Sporządzanie spisu wierzytelności spornych według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości"

Cały artykuł pobierz tutaj