Deklaracja członkowska (on-line)

Deklaracja członkowska

W celu dołączenia do Stowarzyszenia prosimy o ściągnięcie i wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres:

Al. Jerozolimskie 45, 00-320 Warszawa, z dopiskiem "Deklaracja członkowska".

RODO

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Krakowie (adres Plac Gen. Władysława Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków, e-mail: kontakt@ssuir.pl),

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia listy (rejestru) Członków Stowarzyszenia,

-zawiadamiania o działalności Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Krakowie ( w tym o terminach zebrań, zjazdów, podjętych uchwałach),

- dodania do bazy danych Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w celach statystycznych oraz możliwości korzystania z poczty internetowej,

- wysyłki ewentualnych materiałów wydawniczych związanych z działalnością stowarzyszenia,

- na potrzeby bieżącego kontaktu oraz w zakresie wykonywania umów na organizację wydarzeń.

3. Kategorie danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, miejsce zatrudnienia, telefon służbowy (podanie ww danych osobowych jest dobrowolne i wynika z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach)

b. dane osobowe kontrahentów: wystawianie rachunków i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości).

4. Okres, przez który dane będą przetwarzane: do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu, chyba że istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Zbierane dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą:

a. dostępu do dotyczących jej danych osobowych

b. sprostowania danych osobowych

c. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO

d. ograniczenia przetwarzania

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowujemy wszelkich starań oraz przedsięwzięliśmy niezbędne środki, by zadbać o ich bezpieczeństwo. Usunięcie bazy z Państwa danymi nastąpi po zakończeniu działalności Stowarzyszenia. Jeśli nie życzą Państwo sobie przetwarzania swoich danych osobowych, bądź dane te winny zostać uaktualnione, bądź usunięte z bazy, prosimy o kontakt na wskazany wyżej adres skrzynki e-mailowej, tj. kontakt@ssuir.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.