Aktualności

1Sprawozdanie z II Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

"Aby pobrać treść sprawozdania" kliknij tutaj

2Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 20 lipca 2017 roku popierająca opinię Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

"Aby pobrać treść uchwały Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych" kliknij tutaj

3Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 9 maja 2017 roku popierająca uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku w Warszawie

"Aby pobrać treść uchwały Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych" kliknij tutaj

4Uchwała w sprawie wypowiedzi Marcina Warchoła, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w wywiadzie udzielonym w dniu 16 marca 2017 r. w Radio Maryja.

"Aby pobrać treść chwały Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych" kliknij tutaj

5Stowarzyszenie Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zaprasza do zapoznania się z tabelą do przygotowywania planu spłaty w upadłości konsumenckiej zamieszczoną na stronie internetowej Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Aby przejść na stronę internetową Instytutu kliknij tutaj

6W dniu 5 grudnia 2016r. Stowarzyszenie Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przekazało na ręce Pana Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro stanowisko Stowarzyszenia w sprawie projektu nowelizacji ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.
7Stowarzyszenie Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w mediach

Prawo restrukturyzacyjne rodzi wiele dylematów treść artykułu pobierz tutaj

9Uprzejmie informujemy, że w zakładce Materiały -: Literatura – Publikacje zostały zamieszczone materiały dotyczące określania 15% spornych wierzytelności oraz sporządzania spisu wierzytelności spornych według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.